Εφαρμογή Ελέγχου Α.Μ.Κ.Α.Α.Μ.Κ.Α.Ανάπτυξη Εφαρμογής © Περικλής Ιορ. Θωίδης
Προϊστάμενος Τμ.Πληροφορικής και Ν.Τ. - Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας