ΔΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

το μέλλον ανήκει στα παιδιά
"...γιατί έχουν ιδέες δικές τους ...γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο
...γιατί η ζωή δεν σταματά στο χτες ...μην προσπαθείς να τα κάνεις όμοιά σου"
Χαλίλ Γκιμπράν

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Συνημμένο Αρχείο
ΙΑΝ. 2015 pdfΩΗΜ84653ΠΣ-ΙΚΣ ΑΠΡ.pdf
ΦΕΒ. 2015 pdfΩ4ΦΨ465ΦΘ3-ΘΤΜ ΦΕΒ.pdf
ΜΑΡ. 2015 pdf7ΟΗΣ465ΦΘ3-ΒΧΠ ΜΑΡ.pdf
ΑΠΡ. 2015 pdf7ΘΣ3465ΦΘ3-Β5Β ΑΠΡ.pdf
ΜΑΙΟΣ 2015 pdf76ΟΚ465ΦΘ3-ΤΩ3 ΜΑΙ.pdf
ΙΟΥΝ. 2015 pdf75Μ5465ΦΘ3-8Τ2 ΙΟΥΝ.pdf
ΙΟΥΛ. 2015 pdf66Κ9465ΦΘ3-ΨΝΗ ΙΟΥΛ.pdf
ΑΥΓ. 2015 pdf7ΨΣΦ465ΦΘ3-2Γ0 ΑΥΓ.pdf
ΣΕΠ. 2015 pdf6Γ1Μ465ΦΘ3-ΥΙΔ-1 ΣΕΠ.pdf94.96 KB
ΟΚΤ. 2015 pdf7ΨΡΘ4653ΠΣ-7ΙΥ-ΟΚΤ.pdf94.57 KB
ΝΟΕΜ. 2015 pdf65ΠΓ4653ΠΣ-ΩΦΡ ΝΟΕ.pdf
ΔΕΚ. 2015 pdfΩΚ844653ΠΣ-ΓΝΑ ΔΕΚ.pdf92.50 KB
ΙΑΝ 2016 pdfΙΑΝ.pdf
ΦΕΒ 2016 pdf6Ω124653ΠΣ-ΥΚΒ-1-ΦΕΒ.pdf
ΜΑΡ 2016 pdfΩΔΝ94653ΠΣ-03Υ-1 ΜΑΡ.pdf94.98 KB
ΑΠΡ 2016 pdfΩΗΜ84653ΠΣ-ΙΚΣ ΑΠΡ.pdf95.42 KB
ΜΑΙ 2016 pdf6Π4Χ4653ΠΣ-Α0Ζ ΜΑΙ.pdf
ΙΟΥΝ 2016 pdf66ΑΣ4653ΠΣ-Κ64- ΙΟΥΝ.pdf
ΙΟΥΛ 2016 pdf7ΘΤΤ4653ΠΣ-ΡΕΑ ΙΟΥΛ.pdf
ΑΥΓ 2016
pdfΩ89Δ4653ΠΣ-Η9Γ ΑΥΓ.pdf
ΣΕΠ 2016 pdfΩΥ0Β4653ΠΣ-ΨΡ9-1 ΣΕΠ.pdf
ΟΚΤ 2016 pdfΩΞΒ64653ΠΣ-ΞΛΧ ΟΚΤ.pdf94.79 KB
ΝΟΕ 2016 pdf6ΒΣΝ4653ΠΣ-ΡΝ7.pdf93.94 KB
ΔΕΚ 2016 pdf7ΗΔΝ4653ΠΣ-ΙΝΣ.pdf93.89 KB
ΙΑΝ 2017 pdfΩΡΖΠ4653ΠΣ-2Ω8 IAN.pdf92.42 KB
ΦΕΒΡ 2017 pdfΨ7Χ04653ΠΣ-ΥΕΒ ΦΕΒΡ.pdf93.75 KB
ΜΑΡΤ 2017 pdf7ΘΖΩ4653ΠΣ-ΕΦΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017.pdf92.99 KB
ΑΠΡ 2017 pdfΩΣΡΚ4653ΠΣ-ΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017.pdf92.90 KB
ΜΑΪΟΣ 2017 pdfΩΦΘΧ4653ΠΣ-Β5Υ ΜΑΙΟΣ 2017.pdf94.18 KB
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 pdfΩΟΜΘ4653ΠΣ-ΥΡ1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017.pdf93.87 KB
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 pdfΩΧΛ94653ΠΣ-1ΦΠ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017.pdf94.19 KB
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 pdf7ΣΡΗ4653ΠΣ-ΞΔ5 ΑΥΓ.pdf92.29 KB

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

pdfΨΓ7Λ4653ΠΣ-0ΙΠ ΣΕΠ.pdf92.95 KB
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 pdf68ΩΓ4653ΠΣ-ΣΔΦ ΟΚΤ.pdf93.00 KB

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

pdf66Σ44653ΠΣ-4ΔΩ ΝΟΕ.pdf92.22 KB
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 pdf6ΙΟ64653ΠΣ-ΩΘ5 ΔΕΚ 2017.pdf93.00 KB
ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ 2018 63ΚΨ4653ΠΣ-9ΧΕ ΙΑΝ 2018.pdf92.80 KB
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 pdf6Α9Χ4653ΠΣ-ΙΜ0.pdf93.04 KB
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 pdfΩΖΡΦ4653ΠΣ-3ΤΩ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018.pdf92.66 KB
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 pdfΩΔΩΦ4653ΠΣ-7ΨΘ ΑΠΡ 2018.pdf92.63 KB
ΜΑΪΟΣ 2018 pdfΩΧΥΞ4653ΠΣ-ΖΔΦ ΜΑΪΟΣ 2018.pdf93.16 KB
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 pdf6Ψ324653ΠΣ-ΑΜΜ ΙΟΥΝ.pdf91.96 KB
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 pdf6Π4Ψ4653ΠΣ-Η67 ΙΟΥΛ 2018.pdf91.63 KB
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 pdfΩ68Α4653ΠΣ-ΜΤ6-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018.pdf92.66 KB
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 pdfΩΝΡΓ4653ΠΣ-ΖΙ8-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018.pdf93.06 KB
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 pdfΩ0Θ64653ΠΣ-8Ι9 ΟΚΤ 2018.pdf93.70 KB
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 pdfΩ7ΦΡ4653ΠΣ-ΞΕΤ ΝΟΕ 2018.pdf92.94 KB
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΩΝ6Ζ4653ΠΣ-3Ω8 ΔΕΚ.pdf93.12 KB
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 pdf6Υ9Ν4653ΠΣ-2ΘΥ IAN 2019.pdf92.36 KB
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 pdfΩ59Υ4653ΠΣ-Ω6Γ ΦΕΒΡ 2019.pdf92.50 KB
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 pdfΜΑΡΤΙΟΣ 2019.pdf36.93 KB
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 pdf7Ν324653ΠΣ-ΒΛΕ ΑΠΡ 2019.pdf92.43 KB
ΜΑΪΟΣ 2019 pdfΩΦ134653ΠΣ-ΣΦΧ ΜΑΪΟΣ 2019.pdf92.42 KB
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 ΨΜΧΡ4653ΠΣ-ΨΘΦ ΙΟΥΝ 2019.pdf93.50 KB
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 pdf6ΓΓΕ4653ΠΣ-469 ΙΟΥΛ 2019.pdf91.40 KB
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 pdf6Ε3Κ4653ΠΣ-9Ρ8 ΑΥΓ 2019.pdf92.94 KB

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

pdf6ΔΑ14653ΠΣ-ΛΥΣ ΣΕΠ 2019.pdf105.64 KB

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

pdfΩΚΝ046ΜΤΛΗ-Ω32 Οκτ.2019.pdf98.21 KB14/11/2019, 14:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

pdfΨΤΘΓ46ΜΤΛΗ-406-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf96.85 KB09/12/2019, 13:40
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 pdfΩ0ΤΙ46ΜΤΛΗ-Φ90-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf97.37 KB03/01/2020, 12:24

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

pdfΩ0ΔΨ46ΜΤΛΗ-Ω4Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf97.9 KB05/02/2020, 14:00

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

pdf613Δ46ΜΤΛΗ-ΒΣΩ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020.pdf97.98 KB05/03/2020, 08:15

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

62ΧΓ46ΜΤΛΗ-ΘΟ7-ΜΑΡΤΙΟΣ 2020.pdf98.35 KB06/04/2020, 13:20

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

pdfΩ6ΟΛ46ΜΤΛΗ-ΛΨΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.pdf97.55 KB11/05/2020, 11:58

ΜΑΪΟΣ 2020

pdf6ΓΟΗ46ΜΤΛΗ-Χ27-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΊΟΥ 2020.pdf98.34 KB03/06/2020, 10:17
ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 pdf6ΝΣΜ46ΜΤΛΗ-ΙΒΓ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.pdf97.93 KB03/07/2020, 13:02
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 pdfΨΕ4Φ46ΜΤΛΗ-2Γ4 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020.pdf466 KB03/08/2020, 14:29
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 pdf6Τ6Η46ΜΤΛΗ-1ΤΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020.pdf464.44 KB04/09/2020, 08:18
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 pdf9ΕΨΖ46ΜΤΛΗ-ΓΑΩ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020.pdf469.29 KB05/10/2020, 14:59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 pdfΨΓΚΜ46ΜΤΛΗ-ΝΙΘ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020.pdf108.56 KB05/11/2020, 10:53
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 pdfΨΚ1Θ46ΜΤΛΗ-Δ40 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020.pdf
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 pdfΩ5ΕΡ46ΜΤΛΗ-ΞΗΛ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020.pdf107.93 KB04/01/2021, 14:43
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 pdfΩ0ΗΞ46ΜΤΛΗ-ΝΕΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021.pdf107.87 KB03/02/2021, 12:29
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 pdfΨΚ9646ΜΤΛΗ-Α21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021.pdf108.9 KB04/03/2021, 11:13
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 pdfΩΝΘ346ΜΤΛΗ-7ΛΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021.pdf107.96 KB05/04/2021, 11:11
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 pdf6ΔΚ346ΜΤΛΗ-73Τ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021.pdf106.72 KB05/05/2021, 14:48
ΜΑΙΟΣ 2021 pdfΩ2ΑΨ46ΜΤΛΗ-3ΥΝ ΜΑΙΟΣ 2021.pdf108 KB03/06/2021, 10:13
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021  pdf9ΠΜΙ46ΜΤΛΗ-ΟΔΓ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021.pdf107.14 KB06/07/2021, 09:23
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 06 Ιούλιος 2021 08:24  
Πρέπει να κάνετε είσοδο για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας. Η χρήση απευθύνεται μόνο στα σχολεία του νομού μας.

 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019

Η Πράξη (MIS: 5031892) αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019

Η Πράξη (MIS: 5031883) αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) – που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.

 

Ενημερωτικό Κείμενο

των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1022 Δημοτικών Σχολείων, ως εξής:

Εξοπλίστηκαν 198 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 174 μονοθέσια, 426 διθέσια και 224 τριθέσια δημοτικά σχολεία  εξοπλίστηκαν  με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.522.227,62 ?, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

 

 

Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019

 

Η Πράξη (MIS: 5031893) αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Συνεπώς η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/τριών. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής, Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα, τις ΔΥΕΠ και τις λοιπές δομές με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη και υποστήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων, μέσω της υποστήριξης της λειτουργίας των ΔΥΕΠ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.


 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2018-2019

Η Πράξη (MIS: 5031890) αφορά στην ενίσχυση των Υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω:
1) Των ΣΔΕΥ (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για την υποστήριξη των μαθητών και της Σχολικής κοινότητας, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την παραπομπή των μαθητών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) όταν απαιτείται, τη διαμόρφωση Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, την υποστήριξη εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων κλπ, και
2) Των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) αποστολή των οποίων είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου), σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102).
Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που θα στελεχώσουν τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Επίσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) στελεχώνονται με αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.

 Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2018-2019 (5031898)

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Η Δράση προβλέπει την απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

 Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Η Δράση αφορά στην ένταξη των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός της Δράσης είναι να συμβάλλει στην ομαλότερη ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Η λειτουργικότητα της Δράσης εξασφαλίζεται από τις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στις Δ/νσεις Π.Ε και Δ.Ε. της χώρας και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση αφορά κυρίως στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση της Δράσης επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων κύριων ενεργειών:

  • Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.)
  • Υποστήριξη στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π. με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές εκπαιδευτικοί), με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
  • Υποστήριξη της υλοποίησης και του συντονισμού της Δράσης
  • Προβολή και Δημοσιότητα Δράσης
  • Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού
  • Προμήθεια Αναλώσιμων σχολικών ειδών απαιτουμένων για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μονάδων προσχολικής ηλικίας εντός δομών φιλοξενίας

Η Δράση υλοποιείται με Δικαιούχο και κύριο του Έργου την Επιτελική Δομή ΥΠΠΕΘ ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας και με Συνδικαιούχους φορείς το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος και την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής Και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΑΔΙΚΤΥΥΠ).