ΔΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

το μέλλον ανήκει στα παιδιά
"...γιατί έχουν ιδέες δικές τους ...γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο
...γιατί η ζωή δεν σταματά στο χτες ...μην προσπαθείς να τα κάνεις όμοιά σου"
Χαλίλ Γκιμπράν

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχείο Π.Ε. Ν. Δράμας - Ταξινόνηση κατά φάκελο
 • Ανακοινώσεις   ( 508 Άρθρα )
  Ότι δεν μπαίνει σε Φάκελο.
 • Φ.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   ( 4 Άρθρα )

  Φ.1.1.  - Νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις κανονιστικές σε θέματα Εκπαίδευσης.- Ερμηνευτικές και λοιπές βασικές εγκύκλιες διαταγές σε θέματα Εκπαίδευσης και Διοίκησης.
  Φ.1.2.  - Αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Επικρατείας- Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Α.Σ.Δ.Υ.- Ελεγκτικού Συνεδρίου – Ανωτάτου ειδ. Δικαστηρίου.- Διοικητικών Δικαστηρίων – Γνωμ. Συμβ. Δημ. Δ/σεως (Γ.Σ.Δ.Δ.)

 • Φ.2 ΙΔΡΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ( 62 Άρθρα )

  Φ.2.1   - Ίδρυση, έδρα, όρια, μεταβολές, προαγωγές, υποβιβασμοί σχολ. Μονάδων, εσωτερική οργάνωση – διάρθρωση, λειτουργία, αρμοδιότητες,   .εκθέσεις λειτουργίας, ειδικές εκθέσεις λειτουργίας, προτάσεις (Δ/σης),προτάσεις (Δημ.Σχολείων),  αναφορές  καταδικασθέντων, ωράριο λειτουργίας Δ.Υ.
  Φ.2.2   -  Επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, παραστατικά λειτουργικών δαπανών πάσης φύσεως, Σχολείων, μισθώσεις και δαπάνες αυτών.

 • Φ.3 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   ( 2 Άρθρα )

  Φ.3.1    - Επιλογή οικοπέδων – οικημάτων, αγορά ή απαλλοτρίωσή τους. - Επιτροπές κρίσεως καταλληλότητας – εκθέσεις επιτροπών.- Τίτλοι κυριότητας, μελέτες, σχέδια ανέγερσης, πρακτικά παραλαβής, σχετική αλληλογραφία, δαπάνες.
  Φ.3.2    - Κανονισμός επισκευής και συντήρησης διδακτηρίου, θέματα με εργασίες επισκευής – συντήρησης – επέκτασης διδακτηρίων,παραστατικά δαπανών,  Πυρασφάλεια, Συστέγαση σχολείων - Νομαρχιακό Ταμείο – Ο.Σ.Κ., Δημοπρασίες, Επισκευές - Πυρασφάλεια κτιρίου.

 • Φ.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ( 7 Άρθρα )

  Φ.4.1    - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Γραφείου.
  Φ.4.2    - Εποπτικά μέσα διδ/λίας, εξοπλισμός εργαστηρίων – Σχολείων
  Φ.4.3    - Αθλητικό υλικό

 • Φ.5 ΒΙΒΛΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ   ( 36 Άρθρα )

  Φ.5.1    -  Ο.Ε.Σ.Β. διδακτικά και σχολικά βιβλία, σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες, διανομή βιβλίων, ελεύθερα βοηθήματα, πίνακες εγκριμένων βιβλίων.
  Φ.5.2    -  Περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων.

 • Φ.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   ( 21 Άρθρα )

  - Σχετική νομοθεσία, σύσταση-διορισμός μελών Σχ.επιτροπών.
  - Γραμματείς σχολικών επιτροπών, διατάξεις λειτουργίας και διαχείρισης, έλεγχος διαχείρισης,αντίγραφα πράξεων, πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, εκθέσεις ελεγκτικού συνεδρίου – κυλικεία Σχολείων.
  - Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί
  - Διάθεση πιστώσεων κλπ.-καθαρίστριες

 • Φ.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ( 5 Άρθρα )

  - Απογραφικά δελτία στατιστικοί πίνακες ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δελτία και πίνακες Ε.Σ.Υ.Ε.
  - Δελτία κινήσεως προσωπικού (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
  - Ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαίδευσης, κάθε φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία, πίνακες, σχετική αλληλογραφία.

 • Φ.8 ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ   ( 10 Άρθρα )

  Φ.8.1. -  Ειδική αντιγραφειοκρατική νομοθεσία, Διατάγματα και εγκύκλιοι σε θέματα οργάνωσης, προτάσεις μελέτες για βελτίωση εκπαιδευτικού συστήματος και την απλούστευση των διαδικασιών, αποκέντρωση, Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
  Φ.8.2  -   Οργάνωση  αρχείου, Κ.Α.Δ.Υ., σύνταξη , τυποποίηση εγγράφων, εγκύκλιοι για δημοτική γλώσσα και μονοτονικό στη Δημ. Διοίκηση. Θέματα μικροφωτογράφησης.
  Φ.8.3  -   Νομοθεσία και εκκαθάριση αρχείου, επιτροπές, πρακτικά – καταστάσεις  εκκαθάρισης αρχείου, αλληλογραφίας.

 • Φ.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ   ( 1 Άρθρο )
  Εμπιστευτική αλληλογραφία. Θέματα Π.Σ.Ε.Α.
 • Φ.10 ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ   ( 21 Άρθρα )

  Φ.10.1.   - Προϋποθέσεις διορισμού, υποβλητέα δικαιολογητικά.
  - Πίνακες διοριστέων, διορισμός, ορκωμοσία, ανάληψη υπηρεσίας.
  - Προσωρινή – οριστική τοποθέτηση.
  -  Μονιμοποίηση – αναδιορισμός.
  -  Παραίτηση, ανάκληση, αποδοχή αυτής, απόλυση – Πιστοποιητικά  Υπηρεσιακών μεταβολών,   τρίμηνες αποδοχές. Σύνταξη, Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης
  Φ.10.2  -  Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακής κατάστασης εκπ/κού και διοικητικού προσωπικού, βεβαιώσεις για τηλέφωνα.

 • Φ.11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ( 273 Άρθρα )

  Φ.11.1    -  Προαγωγές, πίνακες προακτέων- κλιμάκια
  -  Μετατάξεις, εντάξεις, διαβαθμίσεις, προϋπηρεσία, επετηρίδα.
  -  Πράξεις χορήγησης επιδομάτων.
  Φ.11.2    -  Μεταθέσεις, πίνακες μετατιθεμένων, αποσπάσεις εξωτερικού, ειδικές μετακινήσεις – αποσπάσεις – πίνακες με κενά.

 • Φ.12 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ   ( 21 Άρθρα )

  Φ.12.1    -  Άδειες κανονικές – αναρρωτικές
  -  Άδειες εκπ/κές (εσωτερικού – εξωτερικού),επιστ.έρευνας.
  -  Άδειες συνδικαλιστικές και για Γενικές Συνελεύσεις.
  -  Άδειες κύησης- τοκετού, άδειες αναρρωτ.χωρίς αποδοχές.
  -  Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
  Φ.12.2    -  Παραπομπές στην υγειονομική επιτροπή, υγειονομική περίθαλψη,βιβλιάρια ασθενείας, Γραμματέας υγειονομ.επιτροπής, κρατήσεις υγειον.περίθαλψης.Διαθεσιμότητα από ασθένεια που θεραπεύεται.

 • Φ.13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΠΟΙΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ   ( 1 Άρθρο )

  Φ.13.1   -  Προϊστάμενοι για πειθαρχικά, καταγγελία, έγερση πειθαρχικής αγωγής. Φ.13.1.α-  Κλήση σε απολογία, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικές ποινές, εκτέλεση ποινών, παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος, διαγραφή πειθαρχικής ποινής, διαθεσιμότητα, αργία, Συμβούλιο Επικρατείας.
  Φ.13.2    - Ηθικές – υλικές αμοιβές. Βραβεία Ακαδημίας.

 • Φ.14. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ( 27 Άρθρα )

  Φ.14.1    -  Εκκαθαριστές, μισθός, δώρα, έναρξη – διακοπή μισθοδοσίας.
  - Καταστάσεις αποδοχών, περκοπές , προσαυξήσεις αποδ. φορολογικές βεβαιώσεις (αποζημίωση 1/θεσιτών  2/θεσιτών)
  -  Χρονοεπιδόματα, φόρος εισοδήματος.
  -  Δάνεια από διάφορα ταμεία – Βεβαιώσεις αποδοχών.
  Φ.14.2.   - Ειδικές αμοιβές συμβουλίων , επιτροπών, συνεργείων, ομάδων  εργασίας, συνεργείων
  - Έξοδα μετάθεσης, απόσπασης, μετακίνησης, τοκετού, κηδείας, νοσηλεία οδοιπορικά εκπ/κού, εγκρίσεις μετακινήσεων εκτός έδρας, δάνεια, ΤΕΙ
  -  Εξαγορά προϋπηρεσίας, ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α. Φ.14.3  Απόφαση Γ.Λ.Κ., καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, σχετική αλληλογραφία για τις υπερωρίες, Βιβλία

 • Φ.15 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ( 159 Άρθρα )

  Φ.15.α    -  Διδασκαλεία Μ.Δ.Δ.Ε. και Μ.Ε.  Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.  και  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- Διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια.
  Φ.15.β    -  Επιμόρφωση, μετεκπαίδευση εσωτερικού – εξωτερικού, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. μορφωτικές ανταλλαγές πίνακες μετεκπαιδευομένων. Προγράμματα εκμάθησης γλωσσών.

 • Φ.16 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛ   ( 35 Άρθρα )

  Φ.16.1    -  Αιτήσεις, δικαιολογητικά, διορισμός, ορκωμοσία, τοποθέτηση,μισθοδοσία,απόλυση (πρόσθετων)αναπληρωτών, πιστώσεις, σχετική νομοθεσία. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας αναπληρωτών.
  Φ.16.2    -  Πρόσληψη, ανάθεση διδ/λίας σε ωρομίσθιους, αμοιβή τους.
  Φ.16.3    -  Ειδική νομοθεσία, διαδικασία πρόσληψης, δικαιολογητικά αιτούντων, απόλυση, μισθοδιασία υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

 • Φ.17 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ( 1 Άρθρο )

  Φ.17.1    -  Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων.
  Φ.17.2    -  Θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  Φ.17.3    -  Θέματα σχετικά με τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων.

 • Φ.19 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ   ( 35 Άρθρα )

  Φ.19.1    -   Εγγραφές – κατατάξεις
  Φ.19.2    -   Μετεγγραφές
  Φ.19.3    -   Επανεγγραφές

 • Φ.20 ΦΟΙΤΗΣΗ   ( 25 Άρθρα )

  Φ.20.1    -   Κύκλοι, έτη σπουδών, εξάμηνα, βαθμοί, έλεγχοι προόδου γραπτών, επίδοσης, ποινές, απουσίες, δελτία ατομικότητας, φοίτησης.Φ.20.2    -   Υποτροφίες, αριστεία, βραβεία, έπαινοι, μαθητική πρόνοια, εισιτήρια.
  Φ.20.3    -   Ελληνόπαιδες εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, μαθητές Φ.Τ.

 • Φ.21 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   ( 3 Άρθρα )

  Φ.21.1    -  Έκδοση τίτλων
  Φ.21.2    -   Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών
  Φ.21.3    -   Ισοτιμία τίτλων σπουδών

 • Φ.22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ – ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑ   ( 30 Άρθρα )

  Φ.22.1    -   Αναλυτικά προγράμματα (Αναλυτικά – Ωρολόγια)
  Φ.22.2    -   Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, σχετικές εγκύκλιες και κατευθύνσεις.
  Φ.22.3    -   Διδακτέα, διδαχθείσα ύλη, σχετική αλληλογραφία.-   Προγράμματα  εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

 • Φ.23 ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤ   ( 389 Άρθρα )

  Φ.23.α    -   Γιορτές,ομιλίες,εκκλησιασμός,κατηχητικά, προσκοπισμός, ελληνική παράδοση.
  Φ.23.β    -   Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές, παραστάσεις, επισκέψεις θεατρικές παραστάσεις, σχολικά θεάματα. Αύλειος χώρος.
  Φ.23.γ    -    Μαθητικές κοινότητες, σχολικοί συνεταιρισμοί.
  Φ.23.δ    -    Έρανοι, Ερυθρός Σταυρός, Λαχειοφόρος αγορά, Αιμοδοσία.
  Φ.23.ε    -    Διαγωνισμοί εξωσχολικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών, διεξαγωγή ερευνών. Μαθητικές εκθέσεις.

 • Φ.24 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ( 75 Άρθρα )

  Φ.24.α    -   Αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, παρελάσεις, σημαία, παραστάσεις, αγώνες,περιφερειακά,πανελλήνιοι,μαθητικοί αγώνες,εξωσχολικός αθλητισμός.
  Φ.24.β    -   Δημοτικά, εθνικά σχολικά γυμναστήρια, κλειστές αίθουσες γυμναστικής, κολυμβητήρια, χιονοδρομίες.

 • Φ.25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ   ( 37 Άρθρα )

  Φ.25.α    -  Υγειονομική εξέταση, περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμοί, απολυμάνσεις, χώροι υγιεινής,καθαριότητα κυλικείων, σχολίατροι, έρευνες για διάγνωση νοσημάτων, Αποκλίνοντες μαθητές – προβληματικοί μαθητές.

 • Φ.26 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ( 1 Άρθρο )

  Φ.26.1    -  Πανελλαδικές εξετάσεις τάξεων Λυκείου
  Φ.26.2    -  Εξετάσεις κάθε είδους, έκδοση αποτελεσμάτων, βελτίωση βαθμολογίας, απαλλαγή από εξετάσεις.

 • Φ.27 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ   ( 25 Άρθρα )

  Φ.27.α   -  Θέματα σχετικά με τη μεταφορά μαθητών κ΄ παραστατικά δαπανών μεταφοράς.

 • Φ.29 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ   ( 9 Άρθρα )

  Φ.29.α   -   Οργάνωση και λειτουργία, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, μαθητικές εστίες, Σύσταση Επιτροπών  Μαθητικών Συσσιτίων και εξοχών Ε.Μ.Σ.
  Φ.29.β   -   Αποστολή Εκπαιδευτικών και μαθητών στις μαθητικές κατασκηνώσεις, σχετική αλληλογραφία.

 • Φ.30 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ – ΑΚ   ( 30 Άρθρα )

  Συγκρότηση, αρμοδιότητες κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας, συνεργείων). Αντίγραφα πρακτικών.

 • Φ.31 ΔΙΑΦΟΡΑ   ( 97 Άρθρα )

  Φ.31.1    -  Ειδική νομοθεσία περί συνδικαλισμού.
  -   Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οργανώσεις, αιρετοί, απεργία, σχετική αλληλογραφία.
  Φ.31.2    -  Επίταξη, επιστράτευση, Βουλευτικές, Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
  Φ.31.2.α -  Οποιοδήποτε θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ΄έναν από τους φακέλους του άρθρου αυτού.
  -  Αλληλογραφία με Εθνικό Τυπογραφείο.
  -  Αποστολή Φ.Ε.Κ. και εντύπων για Μ.Κ.
  -  Πληροφορίες σε θέματα Κοινοβουλευτικού ελέγχου.
  -  Συγκεντρώσεις Εκπαιδευτικών.
  -  Διάφορες Υπηρεσίες.

 • Φ Σχολικών Συμβούλων   ( 3 Άρθρα )
 • Φ Πολιτιστικών Θεμάτων   ( 92 Άρθρα )
 • Φ Αγωγής Υγείας   ( 149 Άρθρα )
 • Φ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης   ( 129 Άρθρα )
 • Φ 2ης Ξένης Γλώσσας   ( 31 Άρθρα )
 • Φ Νέων Τεχνολογιών   ( 10 Άρθρα )
 • Φ Ολοημέρου Α   ( 16 Άρθρα )
 • Φ Ολοημέρου Γ   ( 1 Άρθρο )
 • Φ ΠΥΣΠΕ   ( 42 Άρθρα )
 • Σημαντικές Ανακοινώσεις   ( 19 Άρθρα )
 • Φ. Ειδικής Αγωγής   ( 68 Άρθρα )
 • Φ. Σχολικών Δραστηριοτήτων   ( 9 Άρθρα )
Πρέπει να κάνετε είσοδο για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας. Η χρήση απευθύνεται μόνο στα σχολεία του νομού μας.

Λογότυπο ΕΣΠΑ

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. 

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΠ3» (MIS 453706) ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Έχοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

 

Ενημερωτικό Κείμενο

των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1022 Δημοτικών Σχολείων, ως εξής:

Εξοπλίστηκαν 198 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 174 μονοθέσια, 426 διθέσια και 224 τριθέσια δημοτικά σχολεία  εξοπλίστηκαν  με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.522.227,62 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΠ1» (MIS 446745) ΚΑΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΑΠ 6,8,9» (MIS 5000043) TOY Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) θεωρείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

Η παρούσα Πράξη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και κρίσιμο ζήτημα για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική συνοχή σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που είναι η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η υποστήριξη για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Ειδικότερα στοχεύει:

Στην ενδυνάμωση του γενικού σχολείου ώστε να λειτουργεί για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, να διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή.

Στην αλλαγή σχέσης του γενικού σχολείου και του Κέντρου Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό σχολείο μετατρέποντας το ειδικό σχολείο σε κέντρο έγκαιρης υποστήριξης των γενικών σχολείων, των μαθητών τους και των οικογενειών των μαθητών της περιοχής του.

Στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ειδικών Διεπιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με στόχο την αποτελεσματικότερη διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.