ΔΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

το μέλλον ανήκει στα παιδιά
"...γιατί έχουν ιδέες δικές τους ...γιατί η ψυχή τους κατοικεί στο σπίτι του αύριο
...γιατί η ζωή δεν σταματά στο χτες ...μην προσπαθείς να τα κάνεις όμοιά σου"
Χαλίλ Γκιμπράν

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχείο Π.Ε. Ν. Δράμας - Ταξινόνηση κατά φάκελο
 • Ανακοινώσεις   ( 560 Άρθρα )
  Ότι δεν μπαίνει σε Φάκελο.
 • Φ.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ? ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   ( 4 Άρθρα )

  Φ.1.1.  - Νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις κανονιστικές σε θέματα Εκπαίδευσης.- Ερμηνευτικές και λοιπές βασικές εγκύκλιες διαταγές σε θέματα Εκπαίδευσης και Διοίκησης.
  Φ.1.2.  - Αποφάσεις ? γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου Επικρατείας- Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ? Α.Σ.Δ.Υ.- Ελεγκτικού Συνεδρίου ? Ανωτάτου ειδ. Δικαστηρίου.- Διοικητικών Δικαστηρίων ? Γνωμ. Συμβ. Δημ. Δ/σεως (Γ.Σ.Δ.Δ.)

 • Φ.2 ΙΔΡΥΣΗ ? ΟΡΓΑΝΩΣΗ ? ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ( 64 Άρθρα )

  Φ.2.1   - Ίδρυση, έδρα, όρια, μεταβολές, προαγωγές, υποβιβασμοί σχολ. Μονάδων, εσωτερική οργάνωση ? διάρθρωση, λειτουργία, αρμοδιότητες,   .εκθέσεις λειτουργίας, ειδικές εκθέσεις λειτουργίας, προτάσεις (Δ/σης),προτάσεις (Δημ.Σχολείων),  αναφορές  καταδικασθέντων, ωράριο λειτουργίας Δ.Υ.
  Φ.2.2   -  Επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, παραστατικά λειτουργικών δαπανών πάσης φύσεως, Σχολείων, μισθώσεις και δαπάνες αυτών.

 • Φ.3 ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   ( 2 Άρθρα )

  Φ.3.1    - Επιλογή οικοπέδων ? οικημάτων, αγορά ή απαλλοτρίωσή τους. - Επιτροπές κρίσεως καταλληλότητας ? εκθέσεις επιτροπών.- Τίτλοι κυριότητας, μελέτες, σχέδια ανέγερσης, πρακτικά παραλαβής, σχετική αλληλογραφία, δαπάνες.
  Φ.3.2    - Κανονισμός επισκευής και συντήρησης διδακτηρίου, θέματα με εργασίες επισκευής ? συντήρησης ? επέκτασης διδακτηρίων,παραστατικά δαπανών,  Πυρασφάλεια, Συστέγαση σχολείων - Νομαρχιακό Ταμείο ? Ο.Σ.Κ., Δημοπρασίες, Επισκευές - Πυρασφάλεια κτιρίου.

 • Φ.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ( 7 Άρθρα )

  Φ.4.1    - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Γραφείου.
  Φ.4.2    - Εποπτικά μέσα διδ/λίας, εξοπλισμός εργαστηρίων ? Σχολείων
  Φ.4.3    - Αθλητικό υλικό

 • Φ.5 ΒΙΒΛΙΑ ? ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ   ( 38 Άρθρα )

  Φ.5.1    -  Ο.Ε.Σ.Β. διδακτικά και σχολικά βιβλία, σχολικές και μαθητικές βιβλιοθήκες, διανομή βιβλίων, ελεύθερα βοηθήματα, πίνακες εγκριμένων βιβλίων.
  Φ.5.2    -  Περιοδικά, δημοσιεύματα εφημερίδων.

 • Φ.6 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ? ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   ( 21 Άρθρα )

  - Σχετική νομοθεσία, σύσταση-διορισμός μελών Σχ.επιτροπών.
  - Γραμματείς σχολικών επιτροπών, διατάξεις λειτουργίας και διαχείρισης, έλεγχος διαχείρισης,αντίγραφα πράξεων, πρωτόκολλα παράδοσης ? παραλαβής, εκθέσεις ελεγκτικού συνεδρίου ? κυλικεία Σχολείων.
  - Προϋπολογισμοί ? Απολογισμοί
  - Διάθεση πιστώσεων κλπ.-καθαρίστριες

 • Φ.7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ( 5 Άρθρα )

  - Απογραφικά δελτία στατιστικοί πίνακες ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δελτία και πίνακες Ε.Σ.Υ.Ε.
  - Δελτία κινήσεως προσωπικού (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
  - Ειδικά στατιστικά στοιχεία ιδιωτικής εκπαίδευσης, κάθε φύσεως λοιπά στατιστικά και απογραφικά δελτία, πίνακες, σχετική αλληλογραφία.

 • Φ.8 ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ   ( 10 Άρθρα )

  Φ.8.1. -  Ειδική αντιγραφειοκρατική νομοθεσία, Διατάγματα και εγκύκλιοι σε θέματα οργάνωσης, προτάσεις μελέτες για βελτίωση εκπαιδευτικού συστήματος και την απλούστευση των διαδικασιών, αποκέντρωση, Σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
  Φ.8.2  -   Οργάνωση  αρχείου, Κ.Α.Δ.Υ., σύνταξη , τυποποίηση εγγράφων, εγκύκλιοι για δημοτική γλώσσα και μονοτονικό στη Δημ. Διοίκηση. Θέματα μικροφωτογράφησης.
  Φ.8.3  -   Νομοθεσία και εκκαθάριση αρχείου, επιτροπές, πρακτικά ? καταστάσεις  εκκαθάρισης αρχείου, αλληλογραφίας.

 • Φ.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ   ( 1 Άρθρο )
  Εμπιστευτική αλληλογραφία. Θέματα Π.Σ.Ε.Α.
 • Φ.10 ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ   ( 23 Άρθρα )

  Φ.10.1.   - Προϋποθέσεις διορισμού, υποβλητέα δικαιολογητικά.
  - Πίνακες διοριστέων, διορισμός, ορκωμοσία, ανάληψη υπηρεσίας.
  - Προσωρινή ? οριστική τοποθέτηση.
  -  Μονιμοποίηση ? αναδιορισμός.
  -  Παραίτηση, ανάκληση, αποδοχή αυτής, απόλυση ? Πιστοποιητικά  Υπηρεσιακών μεταβολών,   τρίμηνες αποδοχές. Σύνταξη, Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης
  Φ.10.2  -  Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακής κατάστασης εκπ/κού και διοικητικού προσωπικού, βεβαιώσεις για τηλέφωνα.

 • Φ.11 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ( 324 Άρθρα )

  Φ.11.1    -  Προαγωγές, πίνακες προακτέων- κλιμάκια
  -  Μετατάξεις, εντάξεις, διαβαθμίσεις, προϋπηρεσία, επετηρίδα.
  -  Πράξεις χορήγησης επιδομάτων.
  Φ.11.2    -  Μεταθέσεις, πίνακες μετατιθεμένων, αποσπάσεις εξωτερικού, ειδικές μετακινήσεις ? αποσπάσεις ? πίνακες με κενά.

 • Φ.12 ΑΔΕΙΕΣ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ   ( 33 Άρθρα )

  Φ.12.1    -  Άδειες κανονικές ? αναρρωτικές
  -  Άδειες εκπ/κές (εσωτερικού ? εξωτερικού),επιστ.έρευνας.
  -  Άδειες συνδικαλιστικές και για Γενικές Συνελεύσεις.
  -  Άδειες κύησης- τοκετού, άδειες αναρρωτ.χωρίς αποδοχές.
  -  Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
  Φ.12.2    -  Παραπομπές στην υγειονομική επιτροπή, υγειονομική περίθαλψη,βιβλιάρια ασθενείας, Γραμματέας υγειονομ.επιτροπής, κρατήσεις υγειον.περίθαλψης.Διαθεσιμότητα από ασθένεια που θεραπεύεται.

 • Φ.13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ - ΠΟΙΝΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ   ( 1 Άρθρο )

  Φ.13.1   -  Προϊστάμενοι για πειθαρχικά, καταγγελία, έγερση πειθαρχικής αγωγής. Φ.13.1.α-  Κλήση σε απολογία, πειθαρχικά συμβούλια, πειθαρχικές ποινές, εκτέλεση ποινών, παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος, διαγραφή πειθαρχικής ποινής, διαθεσιμότητα, αργία, Συμβούλιο Επικρατείας.
  Φ.13.2    - Ηθικές ? υλικές αμοιβές. Βραβεία Ακαδημίας.

 • Φ.14. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ( 27 Άρθρα )

  Φ.14.1    -  Εκκαθαριστές, μισθός, δώρα, έναρξη ? διακοπή μισθοδοσίας.
  - Καταστάσεις αποδοχών, περκοπές , προσαυξήσεις αποδ. φορολογικές βεβαιώσεις (αποζημίωση 1/θεσιτών  2/θεσιτών)
  -  Χρονοεπιδόματα, φόρος εισοδήματος.
  -  Δάνεια από διάφορα ταμεία ? Βεβαιώσεις αποδοχών.
  Φ.14.2.   - Ειδικές αμοιβές συμβουλίων , επιτροπών, συνεργείων, ομάδων  εργασίας, συνεργείων
  - Έξοδα μετάθεσης, απόσπασης, μετακίνησης, τοκετού, κηδείας, νοσηλεία οδοιπορικά εκπ/κού, εγκρίσεις μετακινήσεων εκτός έδρας, δάνεια, ΤΕΙ
  -  Εξαγορά προϋπηρεσίας, ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α. Φ.14.3  Απόφαση Γ.Λ.Κ., καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, σχετική αλληλογραφία για τις υπερωρίες, Βιβλία

 • Φ.15 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ( 164 Άρθρα )

  Φ.15.α    -  Διδασκαλεία Μ.Δ.Δ.Ε. και Μ.Ε.  Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.  και  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.- Διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια.
  Φ.15.β    -  Επιμόρφωση, μετεκπαίδευση εσωτερικού ? εξωτερικού, υποτροφίες Ι.Κ.Υ. μορφωτικές ανταλλαγές πίνακες μετεκπαιδευομένων. Προγράμματα εκμάθησης γλωσσών.

 • Φ.16 ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑΠΛ   ( 41 Άρθρα )

  Φ.16.1    -  Αιτήσεις, δικαιολογητικά, διορισμός, ορκωμοσία, τοποθέτηση,μισθοδοσία,απόλυση (πρόσθετων)αναπληρωτών, πιστώσεις, σχετική νομοθεσία. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας αναπληρωτών.
  Φ.16.2    -  Πρόσληψη, ανάθεση διδ/λίας σε ωρομίσθιους, αμοιβή τους.
  Φ.16.3    -  Ειδική νομοθεσία, διαδικασία πρόσληψης, δικαιολογητικά αιτούντων, απόλυση, μισθοδιασία υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.

 • Φ.17 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ( 1 Άρθρο )

  Φ.17.1    -  Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων.
  Φ.17.2    -  Θέματα προσωπικού ιδιωτικής εκπαίδευσης.
  Φ.17.3    -  Θέματα σχετικά με τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων.

 • Φ.19 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ   ( 36 Άρθρα )

  Φ.19.1    -   Εγγραφές ? κατατάξεις
  Φ.19.2    -   Μετεγγραφές
  Φ.19.3    -   Επανεγγραφές

 • Φ.20 ΦΟΙΤΗΣΗ   ( 29 Άρθρα )

  Φ.20.1    -   Κύκλοι, έτη σπουδών, εξάμηνα, βαθμοί, έλεγχοι προόδου γραπτών, επίδοσης, ποινές, απουσίες, δελτία ατομικότητας, φοίτησης.Φ.20.2    -   Υποτροφίες, αριστεία, βραβεία, έπαινοι, μαθητική πρόνοια, εισιτήρια.
  Φ.20.3    -   Ελληνόπαιδες εξωτερικού, αλλοδαποί σπουδαστές, μαθητές Φ.Τ.

 • Φ.21 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ   ( 3 Άρθρα )

  Φ.21.1    -  Έκδοση τίτλων
  Φ.21.2    -   Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών
  Φ.21.3    -   Ισοτιμία τίτλων σπουδών

 • Φ.22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ? ΜΕΘΟΔΟΙ ? ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑ   ( 34 Άρθρα )

  Φ.22.1    -   Αναλυτικά προγράμματα (Αναλυτικά ? Ωρολόγια)
  Φ.22.2    -   Μέθοδοι και οδηγίες τρόπου διδασκαλίας, σχετικές εγκύκλιες και κατευθύνσεις.
  Φ.22.3    -   Διδακτέα, διδαχθείσα ύλη, σχετική αλληλογραφία.-   Προγράμματα  εκπαιδευτικής τηλεόρασης.

 • Φ.23 ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤ   ( 417 Άρθρα )

  Φ.23.α    -   Γιορτές,ομιλίες,εκκλησιασμός,κατηχητικά, προσκοπισμός, ελληνική παράδοση.
  Φ.23.β    -   Πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές, παραστάσεις, επισκέψεις θεατρικές παραστάσεις, σχολικά θεάματα. Αύλειος χώρος.
  Φ.23.γ    -    Μαθητικές κοινότητες, σχολικοί συνεταιρισμοί.
  Φ.23.δ    -    Έρανοι, Ερυθρός Σταυρός, Λαχειοφόρος αγορά, Αιμοδοσία.
  Φ.23.ε    -    Διαγωνισμοί εξωσχολικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών, διεξαγωγή ερευνών. Μαθητικές εκθέσεις.

 • Φ.24 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ( 77 Άρθρα )

  Φ.24.α    -   Αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, παρελάσεις, σημαία, παραστάσεις, αγώνες,περιφερειακά,πανελλήνιοι,μαθητικοί αγώνες,εξωσχολικός αθλητισμός.
  Φ.24.β    -   Δημοτικά, εθνικά σχολικά γυμναστήρια, κλειστές αίθουσες γυμναστικής, κολυμβητήρια, χιονοδρομίες.

 • Φ.25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ   ( 38 Άρθρα )

  Φ.25.α    -  Υγειονομική εξέταση, περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμοί, απολυμάνσεις, χώροι υγιεινής,καθαριότητα κυλικείων, σχολίατροι, έρευνες για διάγνωση νοσημάτων, Αποκλίνοντες μαθητές ? προβληματικοί μαθητές.

 • Φ.26 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ( 1 Άρθρο )

  Φ.26.1    -  Πανελλαδικές εξετάσεις τάξεων Λυκείου
  Φ.26.2    -  Εξετάσεις κάθε είδους, έκδοση αποτελεσμάτων, βελτίωση βαθμολογίας, απαλλαγή από εξετάσεις.

 • Φ.27 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ   ( 25 Άρθρα )

  Φ.27.α   -  Θέματα σχετικά με τη μεταφορά μαθητών κ΄ παραστατικά δαπανών μεταφοράς.

 • Φ.29 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ   ( 10 Άρθρα )

  Φ.29.α   -   Οργάνωση και λειτουργία, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, μαθητικές εστίες, Σύσταση Επιτροπών  Μαθητικών Συσσιτίων και εξοχών Ε.Μ.Σ.
  Φ.29.β   -   Αποστολή Εκπαιδευτικών και μαθητών στις μαθητικές κατασκηνώσεις, σχετική αλληλογραφία.

 • Φ.30 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΥΣΔΕ ? ΚΥΣΠΕ ? ΑΚ   ( 41 Άρθρα )

  Συγκρότηση, αρμοδιότητες κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων (Συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας, συνεργείων). Αντίγραφα πρακτικών.

 • Φ.31 ΔΙΑΦΟΡΑ   ( 102 Άρθρα )

  Φ.31.1    -  Ειδική νομοθεσία περί συνδικαλισμού.
  -   Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οργανώσεις, αιρετοί, απεργία, σχετική αλληλογραφία.
  Φ.31.2    -  Επίταξη, επιστράτευση, Βουλευτικές, Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
  Φ.31.2.α -  Οποιοδήποτε θέμα που δεν περιλαμβάνεται σ΄έναν από τους φακέλους του άρθρου αυτού.
  -  Αλληλογραφία με Εθνικό Τυπογραφείο.
  -  Αποστολή Φ.Ε.Κ. και εντύπων για Μ.Κ.
  -  Πληροφορίες σε θέματα Κοινοβουλευτικού ελέγχου.
  -  Συγκεντρώσεις Εκπαιδευτικών.
  -  Διάφορες Υπηρεσίες.

 • Φ Σχολικών Συμβούλων   ( 4 Άρθρα )
 • Φ Πολιτιστικών Θεμάτων   ( 92 Άρθρα )
 • Φ Αγωγής Υγείας   ( 154 Άρθρα )
 • Φ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης   ( 129 Άρθρα )
 • Φ 2ης Ξένης Γλώσσας   ( 31 Άρθρα )
 • Φ Νέων Τεχνολογιών   ( 10 Άρθρα )
 • Φ Ολοημέρου Α   ( 16 Άρθρα )
 • Φ Ολοημέρου Γ   ( 1 Άρθρο )
 • Φ ΠΥΣΠΕ   ( 42 Άρθρα )
 • Σημαντικές Ανακοινώσεις   ( 19 Άρθρα )
 • Φ. Ειδικής Αγωγής   ( 74 Άρθρα )
 • Φ. Σχολικών Δραστηριοτήτων   ( 11 Άρθρα )
Πρέπει να κάνετε είσοδο για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας. Η χρήση απευθύνεται μόνο στα σχολεία του νομού μας.

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή / και Eιδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Σχολικό Έτος 2017-18)

Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/σχολικοί νοσηλευτές για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό απασχολούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης (παράλληλη στήριξη) και υποστηρίζουν αποκλειστικά τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).

Η Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη των ΑμΕΑ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.


 

 Πρόγραμμα μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σχολικό Έτος 2017-18)

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των τμημάτων ένταξης (ΤΕ) – που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης –, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες, που είναι προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης.

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους.

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης- επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Τμήματα Ένταξης, καθώς και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικό (ΕΒΠ). Επίσης, χρησιμοποιείται το διαθέσιμο προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά εργαλεία για την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων.


 

 

Ενημερωτικό Κείμενο

των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο είχε ως στόχο την προμήθεια και τον εξοπλισμό 1022 Δημοτικών Σχολείων, ως εξής:

Εξοπλίστηκαν 198 Δημοτικά Σχολεία τα οποία είναι ενταγμένα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), με ένα κινητό εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο λειτουργεί ως κινητή τάξη, για όλα τα μαθήματα. Ο εξοπλισμός του αποτελείται από δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ειδικό τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση και φόρτιση των Η/Υ, δομημένη καλωδίωση, τοπικό δίκτυο για τη σύνδεση των Η/Υ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και τα λογισμικά λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες, δηλαδή 174 μονοθέσια, 426 διθέσια και 224 τριθέσια δημοτικά σχολεία  εξοπλίστηκαν  με έναν φορητό υπολογιστή και τον σχετικό εξοπλισμό (λογισμικά λειτουργίας, τοπικό δίκτυο, απαραίτητη δομημένη καλωδίωση).

Ο συνολικός π/υ του έργου ανέρχεται σε 2.522.227,62 ?, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.).

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής (Σχολικό Έτος 2017-18)

 

Η πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

Συνεπώς η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/τριών. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, θα στελεχώσουν τις Τάξεις Υποδοχής, Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα, τις ΔΥΕΠ και τις λοιπές δομές με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και των προσφυγοπαίδων, μέσω της υποστήριξης της λειτουργίας των ΔΥΕΠ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τέλος, υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (π.χ. ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και Δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.).


Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σχολικό Έτος 2017-2018)

 

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ των ΣΔΕΥ ώστε να αποτελέσουν μέλη των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).

Επίσης, τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) στελεχώνονται με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (αναπληρωτές ΕΕΠ) και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο (Σχολικό Έτος 2017-18)

 

Η καθιέρωση του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, από το σχολικό έτος 2016 – 2017, όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας από 4/θέσια και άνω, υπάγονται σε έναν τύπο σχολείου, τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, με ενιαίο διδακτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και με λειτουργία προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος. Από το σχολικό έτος 2017- 2018, το ολοήμερο πρόγραμμα επεκτείνεται στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) της χώρας.

Ειδικότερα, στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, το διδακτικό ωράριο ορίζεται για όλες τις τάξεις από τις 8:00 έως τις 13:15. Στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος η έναρξή του ορίζεται στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00.

Με το νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα, εξασφαλίζεται η ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων αλλά και ο εμπλουτισμός και η επέκταση νέων γνωστικών αντικειμένων (ΤΠΕ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) σε όλους τους μαθητές. Στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος (13:15-16:00) εξασφαλίζεται η ώρα μελέτης με εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 70, ώστε οι μαθητές να απαλλάσσονται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από τον φόρτο προετοιμασίας των μαθημάτων και των εργασιών της επόμενης ημέρας. Στην τρίτη ώρα του ολοήμερου προγράμματος προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων (ΤΠΕ, Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων), που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν τις ψυχοκινητικές και γνωστικές τους δεξιότητες.
Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου απασχολούνται εκπαιδευτικοί (Δάσκαλοι και Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων).
Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου υλοποιούνται συμπληρωματικές δράσεις (ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.).