Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ. (ή Α.Φ.Μ. για Αναπληρωτές)
Μήνας
Ετος*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Μάρτιο 2009 (Φεβρουάριο για Αναπληρωτές) ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2015

Μήνας Ιανουάριος 2015
Μήνας Φεβρουάριος 2015
Μήνας Μάρτιος 2015

Επισκέψεις