Αναζήτηση Ενημερωτικού Μισθοδοσίας

Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Μήνας
Έτος

Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης
γράψτε τους χαρακτήρες που βλέπετε πιο πάνω...(Λατινικοί Χαρακτήρες)

*** Στοιχεία Μισθοδοσίας από Απρίλιο 2015 (Μάρτιο για Αναπληρωτές) ***
Ενημερώθηκαν μέχρι σήμερα για το έτος 2020

Μισθοδοσία Ιανουάριος 2020
Μισθοδοσία Φεβρουάριος 2020
Μισθοδοσία Μάρτιος 2020
Μισθοδοσία Απρίλιος 2020
Μισθοδοσία Μάιος 2020
Μισθοδοσία Ιούνιος 2020
Μισθοδοσία Ιούλιος 2020