Αναζήτηση Βασικών Μισθών στα μισθολόγια δημοσίων υπαλλήλων


© Περικλής Θωίδης
Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής & Ν.Τ.
Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας
Τηλέφωνο 25213 51424