Εφαρμογή Ελέγχου
Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών (Ο.ΣΥ.Κ.) του e-ΕΦΚΑ

Με βάση την τελευταία ενημέρωση από ΟΣΥΚ - Τελευταία ενημέρωση 28/01/2021 και τις τροποποιήσεις που έχουμε εντοπίσει από τις εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ.
Ενημέρωση 09/01/2023 (δεδομένα εγκυκλίου 1/2023 ) Ενημέρωση 15/02/2024 (δεδομένα εγκυκλίου 7/2024 )

Ο παρούσα εφαρμογή δεν αποτελεί επίσημη ενημέρωση του Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών του e-ΕΦΚΑ (ΟΣΥΚ), ενημέρωση την οποία αρμόδιες να παρέχουν είναι οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αλλά αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου με την επιφύλαξη ανανέωσης των δεδομένων από τον e-ΕΦΚΑ όταν αυτό είναι εφικτό.

Κ.Α.Δ. Περιγραφή
Κωδικός
Ειδικότητας
Περιγραφή
Πακέτο
Κάλυψης
Κ.Α.Δ. Κωδικός
Ειδικότητας
Ισχύει από Ισχύει έως
Πακέτο
Κάλυψης
Από Ονομασία πακέτου Ποσοστό
Ασφαλισμένου
Ποσοστό
Εργοδότη
Σύνολο
Ειδική Περίπτωση Πακέτο Κάλυψης Πακέτο ειδικής περίπτωσης Ισχύει Από Ισχύει Έως© Περικλής Θωίδης
Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής & Ν.Τ.
Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας
Τηλέφωνο 25213 51424