Μήνας: Ιούνιος 2024

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 μέχρι και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 θα είναι ανοικτό το σύστημα (ΟΠΣΥΔ) για υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024-2025

6ΞΟ146ΝΚΠΔ-8Ω8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΕΠ

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2024- 2025

ΨΠΞΠ46ΝΚΠΔ-8Γ0 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕΠ_ΜΟΝΙΜΟΙ

Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την ανανέωση θητείας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν με θητεία, σε Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.).

Ανανέωση θητείας 24_25_signed πίνακας προς συμπλήρωση Υπόδειγμα Υ_Δ_Αιτησης

Πρώτο βραβείο για το Δημοτικό Σχολείο Καλλιφύτου Δράμας στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό: «Ελληνισμός της Ανατολής: Πόντος Μικρασία, Θράκη», με θέμα: «Οι πρώτες κατοικίες των προσφύγων του Πόντου, της Μ. Ασίας και της Θράκης στην Καλλίφυτο Δράμας»

Δ.Σ. Καλλιφύτου - Υ.Σ. - Δ.Τ. για βράβευση 8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Ελληνισμός της Ανατολής Πόντος, Μικρασία, Θράκη…»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 2988 28_05_2024 Ψηφιακό βιβλίο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπ/κών κλάδου ΠΕ78 στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ