Κατηγορία: Υπηρεσιακές Μεταβολές

Υποβολή δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Δράμας, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων

1 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ_signedΛήψη 2 Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεωνΛήψη 3 Πίνακες Γενικής με τις μοριοδοτήσεις των…

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικώνΛήψη ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝΛήψη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση_ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08Λήψη

Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαβίβαση Ανακοινώσεων-ΠροσκλήσεωνΛήψη _διοικητικόΛήψη _επιστημονικόΛήψη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας,Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς καιεκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 ΘεατρικήςΑγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 2023_2024Λήψη