Κατανομή θέσεων επιστημονικής ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης ΔΙ.Π.Ε Δράμας

Δείτε την κατανομή επιστημονικής ευθύνης των Σχολικών Μονάδων της ΔΙ.Π.Ε. Δράμας αρμοδιότητας Συμβούλων Εκπαίδευσης στον παρακάτω έγγραφο: