Μοριοδότηση Σχολικών Μονάδων

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την μοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων της ΔΙ.Π.Ε Δράμας.