Μήνας: Μάιος 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση_ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08Λήψη

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για συμμετοχή στον Β’ Κύκλο της Β’ φάσης της εξ’αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νεα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥΛήψη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Παράταση πρόσκλησης Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης νέα ΠΣΛήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘΛήψη