Αγγλικά στην προσχολική αγωγή – ΕΚΟ- Ολοήμερο Δ.Σ. – Ολοήμερο νηπιαγωγείο – ΣΜΕΑΕ- Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί λειτουργοί