Άδειες


Μόνιμοι


Αποφάσεις για Άδειες Μονίμων


Αιτήσεις Αδειών για Αναπληρωτές

Αιτήσεις ΑδειώνΠαράλληλη Στήριξη – ΕΒΠ – ΠΕ25ΣΜΕΑΕ, Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, Ολοήμερο Δημοτικό, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Αίτηση – Άδειας – Αιμοδοτική – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Αναπηρίας-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Αναρρωτική-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Ανατροφής-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Απλή-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση – Άδειας – Ασθένειας – Τέκνου – ΕΣΠΑΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Εξετάσεων-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Θανάτου-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Κανονική-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Κύησης-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση – Άδειας – Λοχείας – Αναπληρωτή – ΕΣΠΑΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Μειωμένου-Ωραρίου-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Αίτηση-Άδειας-Προγεννητικών-ΕξετάσεωνΈντυποΈντυπο

Αποφάσεις για Άδειες Αναπληρωτών

Αποφάσεις ΑδειώνΠαράλληλη Στήριξη – ΕΒΠ – ΠΕ25ΣΜΕΑΕ, Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, Ολοήμερο Δημοτικό, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, Ψυχολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί
Απόφαση – Άδειας – Αιμοδοσίας – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Αναπηρίας – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Αναρρωτική – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Ασθένειας – Τέκνου – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Εξετάσεων – ΕΣΠΑΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Γάμου – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Θανάτου-ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Κανονική – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Σχολικής – Επίδοσης – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση – Άδειας – Συμμετοχής – σε δίκη – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση Χορήγησης – Άδειας – Τέκνου – ΕΣΠΑ – ΑναπληρωτήΈντυποΈντυπο
Απόφαση-Άδειας-Προγεννητικών-ΕξετάσεωνΈντυποΈντυπο
Απόφαση-Άδειας-ΕκλογώνΈντυποΈντυπο

Λοιπές Άδειες