Μήνας: Νοέμβριος 2021

Ενημέρωση για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου και την απόδοση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων

Δείτε τα παρακάτω έγγραφα προς ενημέρωσή σας. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΑΙΤΗΜΑΤΑ_ΣΕ_ΑΠΥΣΠΕ_ΑΠΥΣΔΕΛήψη Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβήΛήψη