Μήνας: Νοέμβριος 2017

Πιστοποιημένα Ιατροφαρμακευτικά Κέντρα – Υπηρεσίες.

Δείτε τον πίνακα με τις μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Δείτε τον πίνακα με τις εν λόγω μονάδες διότι προέκυψαν συμπληρωματικά…