Μήνας: Οκτώβριος 2023

Μονοήμερη Εκδρομή στο μοναστήρι της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας.

Διοργανώνεται ημερήσια επιμορφωτική -ψυχαγωγική εκδρομή για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας στη Βυζαντινή Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας και στους παραδοσιακούς οικισμούς Μουσθένης - Μεσορόπης Καβάλας την Κυριακή 5 Νοεμβρίου.…

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) – 2023-2024

90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1Λήψη

Τελικοί Πίνακες Υποψηφίων Υποδιευθυντών και Υποψηφίων Προϊσταμένων 2/θέσιων Νηπιαγωγείων και 3/θέσιων Δημοτικών Σχολείων

Πίνακας-Υποψηφίων-Υποδιευθυντών-Δημοτικών-Σχολείων-1Λήψη Πίνακας Υποψηφίων Προισταμένων 2Θέσιων Νηπιαγωγείων και 3Θέσιων Δημοτικών ΣχολείωνΛήψη

Μη Δεκτές Αιτήσεις Υποψηφίων Προϊσταμένων 2/θέσων Νηπιαγωγείων και 3/θέσεων Δημοτικών Σχολείων

Μη-Δεκτοί-Υποψήφιοι-ΠροϊστάμενοιΛήψη Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης.

Δεκτές Αιτήσεις Υποψηφίων Προϊσταμένων 2/θέσων Νηπιαγωγείων και 3/θέσεων Δημοτικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησης. Δεκτοί-Υποψήφιοι-Προϊστάμενοι-1Λήψη