Μήνας: Ιανουάριος 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω έγγραφα. ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΙΤ ΓΙΑ ΕΙΣ ΕΠΙΜΛήψη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΛήψη

Συμπληρωματικές Οδηγίες σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης-απόσπασης

Το παρακάτω έγγραφο αναφέρεται σε συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης / απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε άλλες δημόσιες Υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ε.Σ.Κ. Συμπληρωματικές Οδηγίες…

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ &  ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Δείτε τα παρακάτω έγγραφα. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΣMΛήψη Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής_ΕισαγωγικήΛήψη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΕΙΣΛήψη «Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης».Λήψη