Μήνας: Δεκέμβριος 2023

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΛήψη ΠΡΟΣΚΛ_ΠΡΟΙΣΤ_ΤΜΗΜ_ΟΙΚΟΝΟΜ_ΔΕΚ_2023Λήψη ΠΡΟΣΚΛ_ΠΡΟΙΣΤ_ΥΠΟΔ_ΟΙΚΟΝΟΜ_ΔΕΚ 2023Λήψη