Μήνας: Ιανουάριος 2024

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

ΥΠΑΙΘΑ-Δελτίο_τυπου_ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_2024_Λήψη Δελτίο_τυπου_ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΜΑΘΗΤΩΝ_2024_Λήψη

2η Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Θερίσου ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή εμπειροέχνη ιδιώτη μουσικού (ΕΜ16) για τη μουσική ειδίκευση «Κρητική Λύρα»

2η_ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ_16-12-24Λήψη

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης μέσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους

διαβιβαστικό εγκυκλίου παραιτήσεων 2024Λήψη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΛήψη Αίτηση παραίτησηςΛήψη 5420_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33Λήψη 2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOVΛήψη 16-2-2024 ΑΙΤΗΣΗ…

Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Θερίσου ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ79.01/ΤΕ16 ή εμπειροτέχνη ιδιώτη μουσικού (ΕΜ16) για τη μουσική ειδίκευση – Κρητική Λύρα

6ΑΡΩ46ΝΚΠΔ-4ΗΦΛήψη ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2024Λήψη

Ανακοινοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Π.Ε. για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση

Ανακοινοποίηση του Πίνακα ως προς τα μόρια της κας Ραπτοπούλου λόγω γέννησης τέκνου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΛήψη

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024

ΨΝΡΔ46ΝΚΠΔ-ΥΞΨ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛήψη