Κατηγορία: Επιμορφώσεις

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για συμμετοχή στον Β’ Κύκλο της Β’ φάσης της εξ’αποστάσεως επιμόρφωσης στα Νεα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥΛήψη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Παράταση πρόσκλησης Β΄ Κύκλου επιμόρφωσης νέα ΠΣΛήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘΛήψη

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου και Πρόσκλησης για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης (Β’ Φάση)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_ Β ΚΥΚΛΟΣΛήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑ ΠΣ_Β ΚΥΚΛΟΣ_ΡΓΠΙΟΞΛΔ-3ΟΘΛήψη 46495 E3 25 04 2023Λήψη

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

«Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης».Λήψη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΛήψη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ &  ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Δείτε τα παρακάτω έγγραφα. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΣMΛήψη Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής_ΕισαγωγικήΛήψη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΕΙΣΛήψη «Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης».Λήψη