Μήνας: Αύγουστος 2023

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Δράμας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ11Λήψη Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕΛήψη

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ11 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δράμας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε διάθεση ΠΕ11Λήψη Αίτηση Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε διάθεσηΛήψη

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ60 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δράμας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε διάθεση ΠΕ70 και ΠΕ60 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛήψη Αίτηση Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε διάθεσηΛήψη

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ εντός ΠΥΣΠΕ Δράμας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60 ΕΑΕ εντός ΠΥΣΠΕΛήψη Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕΛήψη